• Rozloha katastru: 297 ha
  • Počet obyvatel: 168
  • Nadmořská výška: 246 m n. m.

01Název dnešního Nového Poddvorova se stejně jako u obce sousední – Starého Poddvorova – odvíjí od zaniklé osady Potvorovice (a následně městečka Potvorova), jež patřila velehradskému klášteru a jež zanikla za česko-uherských válek v druhé půli 15. věku. Do současné doby po ní zůstal jen název trati Kosteliska.

Teprve v roce 1783 došlo za panování císaře Josefa II. k založení nynějšího Nového Poddvorova, konkrétně se tak stalo na pustých poddanských polích Mutěnické pahorkatiny, přibližně patnáct kilometrů západně od Hodonína. Soudíme-li podle kroje, pocházeli noví osadníci pravděpodobně z okolních obcí hanáckého Slovácka. Bonita půdy v této krajině byla velmi dobrá, tudíž není divu, že se obyvatelé věnovali zemědělství a na vhodně položených tratích i vinařství – stále se zde daří těm nejnáročnějším odrůdám. Od 40. let 20. století se v okolí těží plyn.

V červnu je v Novém Poddvorově kaž doročně pořádán Den otevřených sklepů. Největší turistickou zajímavost zde, v nejvýše položeném místě regionu Podluží, bezesporu představuje nově postavená, přibližně třicetimetrová rozhledna Na Podluží. Specifické je její architektonické řešení záměrně připomínající podobu těžní věže – důvodem je zdůraznění významu těžby nafty pro širší oblast Hodonínska a Podluží.

www.obecnovypodvorov.eud.cz

loga