V posledních letech se stal ve většině vinařských vesnic Podluží a Hodonínska největším lákadlem fenomén dne otevřených sklepů.

Tyto vinařské akce, konané v jednotlivých obcích každoročně v pevně daném termínu, jsou určeny nejen obdivovatelům sklepní architektury či milovníkům vína, nýbrž i příznivcům místního folkloru, regionálních tradic a gastronomie. Mezi nejvíce vyhledávané patří den otevřených sklepů v Tvrdonicích (červen), Novém Poddvorově (červen), Moravské Nové Vsi (červenec), Hruškách (červenec), v Čejkovicích (srpen), a v Mikulčicích (srpen).

Vinařství ve spojení s národopisnými tradicemi je možno poznávat rovněž na slavnostech zarážání hory či třeba na vinobraní. Zmíněné zarážání hory lze každoročně navštívit např. v Týnci (srpen), Prušánkách (srpen) nebo Josefově (srpen). Oslavy vinobraní vám pak nabízí Prušánky (září) a Moravská Nová Ves (září).

Další významnou vinařskou akcí probíhající snad v každé obci jsou tradiční košty vín, kde si místní i „přespolní“ vinaři mohou vzájemně porovnat výsledky své práce na vinohradech.

loga