Představení regionů

01Vítejte v Mikroregionu Hodonínsko, který byl založen v prosinci roku 2004 za účelem prosazování, koordinace a ochrany společných zájmů členských obcí. Do tohoto svazku obcí spadají folklorně rozmanité a díky slunečnému klimatu na vinice bohaté vesnice a města Dolní Bojanovice, Čejkovice, Dubňany, Hodonín, Josefov, Mikulčice, Nový Poddvorov, Prušánky, Rohatec, Ratíškovice, Starý Poddvorov. V každém z těchto míst najdete kulturní památky, přírodní zajímavosti a další turistické cíle. Vyznačené Moravské vinařské stezky a nově zpřístupněná vodní cesta Baťův kanál pak umožňují pohodlné propojení s dalšími mikroregiony. Díky všem obcím nabízejícím pestrý kulturní, vinařský a sportovní program má tento mikroregion perspektivní podmínky pro rozvoj cestovního ruchu.

Mikroregion Hodonínsko je založen jako samostatná právnická osoba. Předmětem jeho činnosti je zejména: koordinace aktivit vztahujících se k regionálnímu rozvoji, spolupráce při poskytování poradenských a informačních služeb, při budování a rozšiřování sítě cyklostezek, při pořádáni kulturních a společenských akcí regionálního významu, společná propagace tohoto svazku obcí apod. Mikroregion se dále věnuje dětem, sportovním aktivitám, ale také ochrane životního prostředí, zvláště pak zeleně. Díky své poloze a příhodným přírodním podmínkám je vhodný pro zemědělskou činnost, důležitá je také jeho průmyslová minulost.

www.hodoninsko.eu

01Region Podluží, dobrovolný svazek obcí se sídlem v Lanžhotě, vznikl v roce 1999. Během roku 2003 došlo k rozšíření původně sedmičlenného sdružení o šest nových obcí z Hodonínska. Posledním přistupujícím členem se v červnu 2007 stala nejmladší obec na Břeclavsku, Ladná. Svazek obcí je zakládajícím členem Místní akční skupiny (MAS) Dolní Morava, partnerem Mikroregionu Hodonínsko a též Regionu Slovácko, se kterým se prezentuje na mezinárodních veletrzích cestovního ruchu po celé Evropě. Region rovněž úzce spolupracuje s dalšími subjekty, jako je např. Biosférická rezervace Dolní Morava či Folklorní sdružení České republiky. Činnost Regionu Podluží je z velké části zaměřena na získávání dotačních prostředků pro realizaci rozvojových projektů v oblasti propagace cestovního ruchu, vinařství, zachování tradiční kultury a zlepšování infrastruktury.

Region Podluží za dobu svého trvání realizoval již více než 35 projektů zaměřených na zmíněnou infrastrukturu, práci s dětmi a mládeží, marketing oblasti, podporu vinařů, vzdělávání a další rozvoj území.

www.podluzi.cz

loga