43Podluží

V jihovýchodním cípu České republiky, na rozhraní Moravy, Slovenska a Dolního Rakouska, při soutoku řek Dyje a Moravy, se nachází pestrá a pozoruhodná oblast vymezená katastry čtrnácti obcí ležících mezi Břeclaví a Hodonínem. Zdejší rovinatý terén modelovaný oběma vodními toky byl spolu s teplým podnebím vždy ideální pro hospodaření a vznik lidských sídel. Historie místního osídlení zasahuje hluboko před období Velké Moravy, nepříjemným znakem bránícícím rozvoji a růstu významu podlužáckých obcí nacházejících se u samé hranice státu však byly v historii poměrně často se vyskytující vojenské vpády. Přesto se však převážná většina historických sídel dochovala až dodneška.

Uvedená oblast je bohatá na úrodné půdy, které jsou v současné době využívány jako zemědělské plochy, vinice, louky či lesy. Nechybí tu ani přírodní zajímavosti, např. významné ptačí oblasti pod ochranou NATURA 2000 a výjimečný ekosystém lužního lesa zahrnutý jako Biosférická rezervace Dolní Morava do Seznamu přírodních a kulturních památek UNESCO. Zcela příznačná je pak pro Podluží pohostinnost a pracovitost jeho obyvatel. Možná je to tím, že u dobrého vína a s moravskou písní na rtech se při formálních i neformálních setkáních nejen nejlépe vytváří přátelské vazby, ale často se vyřeší i spory, zažehnají mnohá nepřátelství a vysvětlí nedorozumění. S onou pracovitostí místních lidí se mimochodem zcela jistě setkáte při putování upravenými vesnicemi, sklepními uličkami nebo mezi udržovanými vinicemi a poli...

Vychutnejte si proto harmonii Podluží! Ten jedinečně dochovaný folklor; zvyky každoročně opakované při nejrůznějších událostech; zajímavá a historicky cenná místa; posezení s přáteli i se srdečnými místními lidmi v chladivém přítmí vinného sklepa; slováckou kuchyni nebo výlety lužním lesem na kolech podél Moravy a vinohradů. Pomyslné dveře máte otevřeny!

44 45

Region Podluží
Náměstí 177, 691 51 Lanžhot, Mobil: +420 777 328 052
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , www.podluzi.cz

Hodonínsko

Region slunce a folkloru, kde jedna slavnost střídá druhou. Pestrá škála lidových písní, krojů, tanců a tradičních řemesel. Jižní cíp Moravy, kouzelný svět plný lužních lesů, ale také vinic. Nejrůznější vína - suchá, sladká, bílá, červená i růžová, řízná i neřízná jako pohlazení. Sladké a šťavnaté ovoce zdejších sadů a krásná příroda. Region širé roviny s nepatrnými výběžky lesa Kapánsko. Místy doslova romantickou krajinu, sídla šlechtických rodů, vodní toky, templářskou tvrz a lidovou architekturu - to vše svým návštěvníkům nabízí Hodonínsko. Samozřejmě též pohostinnost při oslavách masopustu, vítání jara, zarážení hory, hodech i vinobraních. A nesmíme zapomenout na zvláštní kouzlo utajené v zimním čase rolniček a adventu - v době Mikulášů, andělů a čertů. Kdo touží poznat tyto místa a zvyklosti, kde jakoby se zastavil čas, musí se vypravit právě sem!

Hodonínsko je schopno poskytnout atrakce pro rozvoj cestovního ruchu především v letním období. Pod žhavým sluncem je možno navštívit např. koupaliště v Dubňanech nebo v Hodoníně, přírodní koupaliště v Lužicích, lze i rybařit na katastrech Dubňan, Hodonína a Ratíškovic a své příznivce si jistě najde též vodní doprava na řece Moravě a Baťově kanálu. V zimě pak otvírají dveře kryté sportovní haly, kurty a bazény, které jsou rozesety po celém území regionu. K největším přednostem Hodonína a okolí z hlediska možností rozvoje cestovního ruchu patří vinařská turistika a nezaměnitelný charakter této malé části České republiky dodávají přirozeně i už zmíněné folklorní tradice a lidová kultura. Velký rozvoj zaznamenává a fenoménem dnešní doby se tu stává cykloturistika, vždyť turistickými a vinařskými stezkami jsou na Hodonínsku protkány téměř všechny obce. Nabídku vinařské turistiky doplňují atrakce, které jsou dále využitelné pro rozvoj cykloturistiky - jen namátkou významná archeologická lokalita Slovanské hradiště u Mikulčic, početné církevní stavby a v krajině rozeseté technické památky.

Vzhledem k tomu, že se jedná o region s mnoha vesnicemi a s rozvinutým zemědělským sektorem, otevírá se tady prostor rovněž pro venkovskou turistiku s jejími produkty agroturistikou, ekoagroturistikou, ekoturistikou či hipoturistikou, která pro Hodonínsko představuje významný potenciál, protože ve struktuře turistické nabídky v rámci celého našeho státu zaujímá zatím jen nepatrný podíl. Specifickým odvětvím cestovního ruchu je jistě lázeňství, které již má na území regionu a zejména v samotném Hodoníně vybudovánu pevnou pozici vycházející z pestré nabídky tradičních lázeňských programů.

Mikroregion Hodonínsko
Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín
Mobil: +420 775 393 663
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , www.hodoninsko.eu

Přehled kulturních akcí v regionu

Leden Krojový ples
Dolní Bojanovice, Kostice, Lanžhot, Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov, Prušánky, Tvrdonice, Týnec
Únor Kostice - Tradiční maškarní merenda, Ladná - Krojový ples, Lanžhot - Fašank, Lužice - Fašank, Moravský žižkov - Veřejná zabíjačka
Březen Čejkovice – atletické závody Čejkovická laťka, Dolní Bojanovice – Jarní hudební festival, Hodonín – soutěž dětských zpěváků lidových písní Věneček z rozmarýnu Fanoše Mikuleckého, Hrušky – Přehlídka vín a sýrů, Josefov – Vítání jara Moravský Žižkov – Košt vína, Starý Poddvorov – Vynášení Smrtnice
Duben Moravská Nová Ves - Přehlídka mužáckých sborů Podluží, Týnec - Přehlídka dětských folklorních souborů
Květen Čejkovice - Vinné trhy, Moravská Nová Ves - Den řemesel a ochutnávka místních vín (1. 5.), Prušánky - Májové zpívání v Nechorách, Rohatec - Dětský folklorní festival,  Starý Poddvorov - přehlídka dětských zpěváků O perníkové srdce Poddvorova
Červen Hodonín - hudební festival Concentus Moraviae, Mikulčice - Festival otevřených sklepů, Nový Poddvorov - Den otevřených sklepů, Prušánky - Svatojánská noc, Starý Poddvorov - Dětské krojové hody, Tvrdonice - Národopisné slavnosti, Podluží v písni a tanci; Den otevřených sklepů; Polka fest - moravské finále přehlídky dechových hudeb
Červenec Hodonín - slavnosti Vodního království, Hrušky - Den otevřených sklepů, Josefov - Předhodové zpívání a beseda u cimbálu; Krojové hody, Lanžhot - Lanžhot Metoděje Prajky - přehlídka dechových hudeb, Lužice - Předhodové zpívání u cimbálu; Cyrilometodějské hody; sochařské sympozium Dřevo - kámen, Mikulčice - Cyrilometodějská pouť, Moravská Nová Ves - Den otevřených sklepů; Svatojakubské hody
Srpen Čejkovice - Krojové hody; Den otevřených sklepů, Hodonín - Svatovavřinecké slavnosti, Hrušky - Předhodové zpívání u cimbálu; Krojové hody, Kostice - Dožínky, Lanžhot - přehlídka lidových vypravěčů O lanžhotský přegulňák, Mikulčice - Krojové hody; Víno a burčák z otevřených sklepů, Moravská Nová Ves - Předhodové zpívání u cimbálu; Krojové hody, Moravský Žižkov - Krojové hody; Zarážání hory, Prušánky - Beseda u cimbálu; Krojové hody, Starý Poddvorov - Krojové hody
Září Čejkovice - Zarážání hory, Dolní Bojanovice - Předhodové zpívání u cimbálu; Krojové hody, Hodonín - Svátek vína Josefov - Zarážání hory, Ladná - Krojové hody a hodky, Lanžhot - Předhodové zpívání u cimbálu; Ruční stavění máje; Krojové hody, Moravská Nová Ves - Slavnost vinobraní, Prušánky - Zarážání hory; Vinobraní, Tvrdonice - Krojové hody, Týnec - Předhodové zpívání u cimbálu; Krojové hody
Říjen Hodonín - Císařské hody, Kostice - Ruční stavění máje; Krojové hody, Tvrdonice - Krojové hody
Listopad Moravská Nová ves - Mladá vína, Týnec - Dívčí vínek
Prosinec Hodonín - Výstava betlémů, Mikulčice - Košt vína; Vánoční koncerty, Moravská Nová Ves - Svěcení vína (26. 12.)

Důležitá telefonní čísla

Evropské tísňové číslo 112
Místní policie 156
Policie 158
První pomoc 155
Hasiči 150
Nemocnice TGM Hodonín
Purkyňova 11
695 26 Hodonín
www.nemho.cz
tel.: +420 518 306 111
Nemocnice Hustopeče
Brněnská 716/41
693 01 Hustopeče
www.nemocnicehustopece.cz
tel.: +420 519 407 311
Zdravotnická záchranná služba pro Jihomoravský kraj
- operační středisko +420 545 113 152
Informace o telefonních číslech v ČR 1180
Informace o telefonních číslech v zahraničí 1181
Nemocnice Břeclav
U Nemocnice 1
690 74 Břeclav
www.nembv.cz
tel.: +420 519 315 111
Nemocnice Kyjov
Strážovská 976
697 33 Kyjov
www.nemkyj.cz
+420 518 601 111

 

loga