01Slovácko nás přitahuje magickou silou. Propadáme podivuhodnému okouzlení lidmi, přírodou a krajinou a víme, že se chceme, že se budeme chtít do těch míst ještě jednou vrátit, neboť srdce v nich našlo zalíbení. Ten kraj má totiž svá specifika, odedávna je navštěvován lidmi pro vnější i vnitřní hodnoty, pro svůj genius loci. Na jeho lokalizaci nemusíme po staletí nic měnit. Slovácko je malebný kraj na pomezí dvou historických území – Moravy a Slovenska, kraj, jehož přirozenou osou je úrodný úval podél řeky Moravy, vroubený zelenými keři vinné révy, poli zlátnoucího obilí a jabloňovými sady, kraj rozprostírající se od Napajedelské brány po rakouskou hranici.

Osídleno je Slovácko od dávného pravěku. Vždyť podél toků řek vedl nejstarší kupec své karavany s nákladem jantaru či bronzových výrobků a na křižovatkách těchto cest a stezek, které podle tovaru dostaly i jména jantarová a bronzová, budoval člověk svá sídla. Zde se setkávaly lidské rody a etnika a v dotyku rozličných kultur a tradic se vyvíjela lidská civilizace. Právě v tomto kraji ležela centra kdysi slavné Velkomoravské říše, prvního správního útvaru Čechů a Slováků, i sídlo věrozvěstů Cyrila a Metoděje.

Ať přijedete na Slovácko z kterékoliv strany, ať přijedete jakýmkoliv dopravním prostředkem, vždy vstoupíte do kraje neobyčejného přírodního bohatství, malebné a značně členité krajiny. Synonymem Slovácka jsou dosud živé projevy folkloru, tradic, lidových písní a tanců, prezentované při zvykoslovných událostech přímo v terénu, ale také ve vystoupeních četných souborů lidových písní a tanců na národopisných slavnostech a folklorních festivalech. Dřevěné hračky, velikonoční kraslice, figurky z kukuřičného šustí, ručně tkané textilie a výšivky, to vše dotváří osobité kouzlo Slovácka, stejně jako lidová gastronomie. Vyhlášená slovácká kuchyně i nepředstíraná pohostinnost obyvatel činí tento kraj zajímavým pro organizátory kulinářských výprav gurmánů a milovníků jídla i dobrého moku.

02Výlet nebo dovolená mohou mít na Slovácku mnoho různých podob. Můžete je strávit v přírodě u vody, rybařit nebo se věnovat plavání a surfování. Můžete také nasednout na kolo a projet se po některé z tematických cyklotras, které vás bezpečně zavedou k vašemu cíli. Nový úhel pohledu na krásy Slovácka vám pak určitě poskytne příjemná plavba po Baťově kanálu a trochu adrenalinu v těle zvedne vyhlídkový let letadlem či balonem nad Chřiby nebo tandemový seskok padákem. Záleží jen na návštěvníkovi, kterou z mnoha nabízených aktivit si u nás vybere.

Slovácko, kraj, který dal našemu národu Jana Amose Komenského i Tomáše Garrigua Masaryka a který poskytl pohostinnou náruč plejádě umělců literárních i výtvarných, zve k návštěvě i vás.

loga