01Udržování bohatých lidových tradic i nošení krojů je neodmyslitelně spjato s náboženskou vírou. Právě církevní obřady a slavnosti upevňovaly po staletí jejich existenci a změny po roce 1989 přispěly k částečnému obnovení.

Své pevné místo si tak znovu v rámci každoročního zvykoslovného cyklu našla obřadní procesí uskutečňovaná v měsíci květnu při příležitosti svátku Božího těla. Zahájen je slavnou mší, následuje průvod s baldachýnem, kde družičky v bílém nesou košíčky s květy, stárci korouhve. Průvod se zastavuje u čtyř oltářů a při každém z nich se čte část jednoho ze čtyř evangelií. Na celém Slovácku upoutává toto procesí pozornost hlavně jedinečnou pestrostí nejsvátečnějších krojů u svobodných, kdy zejména dívky na Podluží zdobí krásné, ručně vyšívané obřadní šatky, uvázané přes pokrývku hlavy.

Ojedinělým duchovním zážitkem je i slavnost Božského srdce Páně v Dolních Bojanovicích, kdy za zpěvu a doprovodu hudby prochází upravenou a prapory vyzdobenou vesnicí krojovaný průvod.

Dodnes důležité místo v katolickém kalendáři mají pro věřící na Slovácku rovněž obnovené náboženské poutě. Jedno původní poutní místo najdeme i na samotném Podluží, a to v obci Týnec. Již od roku 1680 se o svátku Stětí sv. Jana Křtitele (29. srpna) chodívají procesí pomodlit do místního kostela k zázračnému obrazu Panny Marie. V době největší slávy na konci 19. století obec navštívilo až deset tisíc krojovaných poutníků a svobodná chasa v kroji tuto
pouť (dnes již neodmyslitelně spojenou se zdejšími hody) navštěvuje i v současnosti. Úctě se těší též mohutný dub na konci obce, jehož stáří se odhaduje na 400 let. Je na něm umístěn mariánský obraz z roku 1859. Od konce 19. století stojí pod tímto stromem kaplička zdobená podlužáckými ornamenty, postavená roku 1891 nákladem Šimona a Františky Kučerových, o kterou dodnes pečují potomci rodiny i ostatní věřící. Také u zmíněné kapličky vykonávají kolemjdoucí krátké pobožnosti.

Novější tradici (od roku 1990) má potom druhé poutní místo v regionu, obec Mikulčice. Pouť k uctění moravských věrozvěstů svatého Cyrila a Metoděje se koná v den jejich svátku - 5. července v areálu Slovanského hradiště. Ozdobou cyrilometodějských poutí bývá krojovaná chasa mladých lidí čítající i kolem sta účastníků, přičemž se každý rok ve vedení poutě střídají družiny z jednotlivých obcí Podluží.

loga