01Um, zručnost a cit pro vyváženost ornamentu se na Slovácku projevovaly ve všech odvětvích lidového výtvarného umění a ovlivnily i lidová řemesla.

Byť mnoho z tradičního zaniklo a řemeslnevýrobky jsou již plně nahrazeny sériově vyráběnými kusy, můžeme dodnes v regionu dolního Slovácka nalézt ukázky této hodnotné umělecké produkce, zejména z oblasti řezbářství, malířství a dekoratérství. V otevřené krajině objevíme starobylé vyřezávané kříže, neustálou péčí starostlivých maléreček jsou každoročně obnovovány ornamentální malby božích muk a kapliček i žudra stavení či vinných sklepů. Unikátní malované selské truhly a ostatní vybavení tradičního interiéru návštěvník může zhlédnout v jednotlivých obecních muzeích. Nejvíce lidového umu se dnes udržuje v činnostech spojených se stále živým a nošeným lidovým krojem, na čemž mají velkou zásluhu krojoví krejčí, ševci, vyšívačky, malérečky mašlí i řada žen, které dosud umí krojové součásti vyprat, naškrobit, vyžehlit, poskládat a jejich nositele nakonec správně ustrojit. V katastru obce Dolní Bojanovice lze obdivovat unikátní soubor dřevěných vyřezávaných křížů Františka Vymyslického (1841 1933), rodáka z této obce. Práce stařečka Vymyslického, jak se mu dodnes v rodišti s úctou říká, se stala vyvrcholením lidového řezbářstvina Podluží. Centrální kříž na bojanovickém hřbitově byl zhotoven v roce 1905 a výška zmíněného díla dosahuje úctyhodných 6,5 metru. Z toho je zhruba 5 metrů pokryto vyřezávanými biblickými a liturgickými motivy, které pozorné oko návštěvníka najde i na ostatních křížích. Hluboce věřící řezbář tak připomenul příběh Adama a Evy u stromu poznání, výjevy křížové cesty se samostatně vyobrazenými nástroji Kristova umučení, symboly vyjadřující církev a víru – kalich s hostií, vinný hrozen aj. Účinek řezbářského mistrovství je umocněn barevností, oživenou nedávným restaurováním, a kvůli svým nesporným hodnotám je hřbitovní kříž evidován jako nemovitá kulturní památka. Druhý kříž lidového řezbáře Vymyslického se nachází před kostelem sv. Václava a třetí potom nalezneme u polní cesty do vinných sklepů ve čtvrti Cacardov.

Lidové motivy a tradice nošení krojů pronikly též do kompozic vánočních betlémů. Podluží, ostatně jako celé Slovácko, nepatři k typickým betlémářským střediskům, ale přesto můžeme v regionu nalézt unikátní soubory.

loga